Tlumočení

Společnost ALGERA zajišťuje komplexní tlumočnické služby, a to od běžných obchodních jednání až po rozsáhlé mezinárodní kongresy. Tým profesionálních tlumočníků je vždy vybírán dle příslušné oborové specializace a typu tlumočení. Potřebnou techniku dodáme.

Konsekutivní tlumočení

Je nejžádanějším typem a nevyžaduje žádné zvláštní technické vybavení. Jedná se o takový druh tlumočení, kdy tlumočník vyčká na konec věty řečníka a poté ji převádí do cílového jazyka.

Simultánní tlumočení

Jde o paralelní tlumočení s řečníkem ve stejném čase. Pro tento typ služby je téměř vždy zapotřebí speciální technika. Tu naše společnost zajistí.

Soudní tlumočení

Je úředním tlumočením, které je stvrzeno otiskem razítka pro potvrzení oficiálního obsahu tlumočení. Tím splňuje požadavky pro potřebné úřední účely.

Tlumočení po telefonu

Pokud potřebujete rychlé a efektivní tlumočení, můžete využít výhod tlumočení po telefonu. Je to velmi pružný způsob komunikace, který nevyžaduje osobní jednání s vaším protějškem.

Tlumočnická technika

Používaná technika splňuje požadavky evropských standardů.

  • bezdrátové tlumočnické zařízení
  • tlumočnické kabiny
  • mikrofony, mikroporty, sluchátka, ozvučovací technika
  • dataprojektory, kamery
  • záznamové zařízení