Překlady

V souladu s oborovými normami kvality (ISO 9001:2009 a DIN EN 15038) jednotlivé překlady zpracovávají profesionální lingvisté, rodilí mluvčí s požadovanou oborovou expertízou. Následná korektura textu se zabývá nejen obsahovou správností, ale důraz klade i na gramatickou a stylistickou podobu překladu a zachování jednotné terminologie.

Abychom dodali překlad v maximální kvalitě, je nutné se nejprve důkladně seznámit s účelem překladu a s cílovou skupinou, pro niž je daný materiál určen. Podle toho vybíráme optimální zpracovatelský proces, který zahrne potřebné kroky produkčního oddělení. Překlady dodáme v jakémkoli formátu včetně grafického zpracování pro tisk.

Zajišťujeme

  • odborné překlady
  • soudně ověřené překlady
  • expresní překlady
  • překlady zpracované s CAT nástroji

 

Jazykové korektury

Při překladu textu je jazyková korektura nezbytně nutná pro kontrolu a zajištění kvality. Provádí se s přihlédnutím k originálnímu textu. Tím je zaručena nejen věcnost a přesnost, ale i obsahová správnost.

Cílem jazykové korektury je především zajištění obsahové věcnosti, gramatické správnosti a sjednocení terminologie a stylistiky. Zároveň je nenahraditelná pro odstranění překlepů či jiných nedostatků. Připravíme rovněž jazykové korektury textů, které naše agentura nepřekládala, případně i předtiskové korektury materiálů.