Právo

Precizní a důvěrné právní překlady

Nabízíme překladatelské služby právních materiálů zajišťující pouze nejvyšší kvalitu a přesnost. Naše zkušenosti jsou od poskytování překladů patentových spisů, právním smluv až po soudně ověřené překlady.

Chápeme důležitost utajení právních textů, což je důvod, proč nabízíme bezpečný a důvěrný proces zpracování překladů.

Poskytujeme právní překladatelské služby pro celou řada oblastí:

  • smlouvy
  • obchodní podmínky
  • stanovy, zápisy z jednání
  • patenty
  • notářské zápisy
  • soudní spisy, rozsudky
  • zákony, vyhlášky, nařízení
  • soudní spory
  • pracovní právo
  • úřední listiny