Farmacie a lékařství

EXPERTNÍ PŘEKLADY V OBORU FARMACIE A LÉKAŘSTVÍ

Zajišťujeme odborné, vysoce kvalitní lifescience překlady pro společnosti v oborech biotechnologie, farmacie, klinického výzkumu a zdravotnických přístrojů. Naše odborné znalosti se promítají do celého životního cyklu klinického hodnocení, zahrnující preklinický výzkum, jakož i farmakovigilanci a postregistrační dozorové studie.

Tým vysoce kvalifikovaných projektových manažerů má rozsáhlé znalosti z oboru. Překladatelé mají vzdělání a/nebo praxi v příslušném oboru a tím garantujeme odbornou terminologii.

Zajišťujeme lifescience překlady v celé řadě oblastí:

 • lékařské zprávy, deníky pacienta
 • klinické protokoly (CRP)
 • soubor informací pro zkoušející (IB)
 • formuláře pro individuální záznamy subjektu hodnocení (CRF)
 • souhrn údajů o přípravku, příbalové informace (PIL, SPC)
 • informované souhlasy pacientů (ICF)
 • zdravotnické marketingové materiály
 • příručky k lékařským přístrojům
 • odborné lékařské publikace
 • korespondence s etickými komisemi
 • smlouvy ke klinickým studiím (CTA)