Systém kvality

Systém kvality společnosti ALGERA byl sestaven na základě dlouhodobé praxe z tzv. „best practise“ a mezinárodních oborových norem pro překlady a tlumočení jako je DIN EN 15038 a EN ISO 9001:2009. Používáním kontrolovaných postupů zprocesování služeb tak zajišťujeme jednotný a standardizovaný výstup a monitorování kvality včetně systému zlepšování. Systém kvality je zárukou jednotných postupů a požadavků na zpracování. Výsledná kvalita a spokojenost zákazníka je pro nás velmi důležitá, a proto neustále pracujeme na zlepšování.

Disponujeme databází testovaných překladatelů, korektorů a tlumočníků z celého světa. Proces výběru překladatelů a tlumočníků podléhá striktním pravidlům směrnice výběru dodavatelů, a to především v oblasti vstupního testování a následné systematické kontroly kvality. Ta je neustále monitorována a vyhodnocována. Každý jednotlivý typ projektu má přesně stanovený popis zpracování, tzv. work-flow, který zaručuje potřebnou kvalitu.

Proces work-flow

Předpříprava

 • Analýza projektu
 • Cenová kalkulace
 • Stanovení termínů
 • Výběr technologie zpracování

 

Zpracování

 • Výběr lingvistů dle specializace
 • Sestavení terminologie
 • Style guidy a příručky
 • Překlad, lokalizace, korektura

 

Výstupní kontrola

 • Interní kontrola kvality
 • Aktualizace překladových pamětí a terminologie
 • Implementace revizí

 

Předání zákazníkovi

 • Předání výstupního produktu
  a aktualizované terminologie
 • Systém hodnocení spokojenosti